Kontakt

Centrum prípravy na manželstvo

Mariánske námestie 23, 010 01 Žilina, IČO 420 708 13, DIČ 202 320 5877

Web: www.domanzelstva.sk

E-mail: domanzelstva@domanzelstva.sk. Prv než nám napíšete e-mail si, prosím, prečítajte najčastejšie kladené otázky, možno nájdete svoju odpoveď i tam. Ak nie, spokojne nás kontaktujte. V e-maili nezabudnite uviesť odkiaľ ste, prípadne kde chcete kurz absolvovať. 

Pre kurzy v Nimnici kontaktujte e-mail: misionari@stonline.sk;  telefón: 0918 064 029

Pre kurzy v Spišskej Novej Vsi kontaktujte, prosíme email: radomarcincin@gmail.com