Evanjelizačné kurzy pre manželov

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka

 Kurz Rút

Charakteristika: Na to, aby manželia vytvorili hlboký manželský vzťah na celý život potrebujú hľadať a spoznávať Boží plán aj počas manželstva. Práve vtedy, keď prichádzajú konflikty, ťažkosti, či povinnosti, je možné objavovať aj krásu a veľkosť tejto sviatosti. Zmyslom kurzu je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.

 

 Kurz Samuel

Charakteristika: Tento kurz čerpá z príbehu o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom. Kurz je určený rodičom, ktorý potrebujú v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie. Jednou z podmienok je mať absolvovaný kurz Rút.

 

 Kurz Zachariáš a Alžbeta

Charakteristika: Kurz je založený na príbehu biblického manželského páru Zachariáša a Alžbety. Sú to osoby, ktoré učia ako vybudovať jednotu v manželskom živote, ako obnoviť dialóg, aby sa manželom nanovo chcelo nie iba počúvať ale porozumieť.

 

 Kurz Anna a Elkána

Charakteristika: Kurz je postavený na príbehu manželskej dvojice Anny a Elkánu. Ich manželstvo bolo pod neustálym tlakom posudzovania, potupovania a vnútorného sklamania a smútku, pretože nemohli mať potomstvo. Napriek tomu sa milovali neprestajne. A práve toto manželstvo si Boh vyvolil ako prostriedok veľkej obnovy duchovného i spoločenského života. Tento kurz je odpoveďou na to, ako si udržať tajomstvo večnej lásky, ako osviežiť lásku nanovo ako môže byť dlhoročné manželstvo vzorom pre mladších.

 

Kurz Jakub a Ráchel

Charakteristika: Pri prijatí sviatosti manželstva Boh vedie manželov na spoločnej ceste. Kurz dáva manželom pozrieť sa na tento dar z inej perspektívy. Jakub a Ráchel v láske a trpezlivosti čakali na požehnanie, ktoré má Boh pre každé manželstvo.

 

 Kontakty: www.centrumsigord.sk, www.evskola.sk, www.kjk.sk