Kurzy prirodzených metód plánovania rodičovstva

 

Základný kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Organizátor: Centrum pre rodinu v Žili¬ne a Centrum Billingsovej metódy v Poprade pod záštitou Donum vitae

Charakteristika: Kurz obsahuje informácie o sexualite v manželstve podľa učenia Jána Pavla II., o zodpovednom rodičovstve a prirodzených metódach, o bioetických problémoch, antikoncepcii či umelom oplodnení. Počas kurzu sa účastníci naučia viesť si záznamy o vlastnej plodnosti a vyhodnocovať ich. Nakonci získajú všetci osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Doba trvania: Kurz trvá jeden celý deň

Kontakt: www.billings.sk, www.cprza.sk, domquovadis.sk, www.cppr.sk.

 

Kurzy symptotermálnej metódy - Plodnosť nie je problém ale dar

Organizátor: Liga pár páru v Slovenskej republike

Charakteristika: Kurz symptotermálnej metódy PPR pre manželov, ktorého cieľom je naučiť manželov porozumieť svojej plodnosti a pomôcť im v reálnom živote žiť manželskú čistotu v duchu učenia Katolíckej cirkvi. Ich cieľom je vysvetliť fungovanie ľudskej plodnosti a súvislosť základných procesov podieľajúcich sa na reprodukčnej fyziológii, naučiť manželov pozorovať, zaznamenávať a hodnotiť príznaky ženskej plodnosti, porovnať prirodzené metódy regulácie počatia /PPR/ a antikoncepciu, predstaviť PPR ako životný štýl manželov, založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní vzájomnej jedinečnosti, vysvetliť a ponúknuť riešenie na zvládnutie mimoriadnych situácií. Kurzy sa konajú v bydlisku učiteľského páru, alebo všade, kde oň prejaví záujem 5 - 6 párov alebo jednotlivcov.

Doba trvania: Kurz sa skladá z troch 2hodinových stretnutí v približne mesačných intervaloch.

Kontakt: www.lpp.sk

O sympotermálnej metóde pozri aj: www.elep.sk

 

Creightonský model

Organizátor: Občianske združenie PloDar

Charakteristika: Creightonský model ponúka poznanie o tom, ako funguje plodnosť ženy, schopnosť spoľahlivo rozlišovať plodné a neplodné dni a používať v súlade s ich cieľmi. Používatelia sú zároveň aktívnymi účastníkmi v starostlivosti o ich gynekologické zdravie a reprodukčné schopnosti. Tabuľka plodnosti dáva možnosť jasne rozoznávať plodné a neplodné obdobie a môže poukázať na rôzne gynekologické problémy. To všetko sa dosahuje veľmi jednoduchým avšak dôkladným pozorovaním znakov tela ženy podľa presných pravidiel.

Doba trvania: Školenia prebiehajú na individuálnych stretnutiach po účasti na úvodnej prezentácii. Cieľom úvodnej prezentácie je stručne predstaviť Creightonský model. Individuálne stretnutia sú nutné na rýchle a kvalitné naučenie sa používania metódy v konkrétnej situácii páru či jednotlivca.

Kontakt: www.plodar.sk