Žilina

Víkendové kurzy v Žiline

Všeobecné informácie o víkendových kurzoch

Miesto: Diecézne centrum v Žiline, križovatka ulíc Jána Kalinčiaka a Kuzmányho. Mapa.
Forma: víkendové kurzy bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od piatku popoludnia do nedele podvečera. Program v piatok začína o 15.45 a končí o 20.20 hod. V sobotu a v nedeľu trvá od 8.45 do 17.30 hod. (s prestávkou na obed). Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je 35€ na osobu. V príspevku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály, náklady na lektorov a malé občerstvenie pre účastníkov. Príspevok je potrebné odovzdať na mieste. V tomto kurze ubytovanie neponúkame.

Odpovede na Vaše najčastejšie otázky

Kde nájdem ponuku večerných a denných kurzov v Žiline?

Formu večerných a denných kurzov v Žiline aktuálne neponúkame, nakoľko je to pri aktuálnom počte snúbeneckých párov veľmi personálne a organizačne náročné. Pred časom bola v ponuke možnosť večerných kurzov, no nebol o ne záujem. Nevylučujeme však, že v budúcnosti bude táto možnosť znova v ponuke. V takom prípade nájdete viac informácií na našej stránke. Ďakujeme za porozumenie. 

Čo je potrebné so sebou na kurz priniesť?

Na kurz je potrebné priniesť predovšetkým Vášho partnera. K absolvovaniu kurzu nie sú potrebné žiadne dokumenty. Naopak, na kurze od nás získate potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré spolu s ďalšími potrebnými dokumentmi odovzdáte kňazovi, ktorý Vás bude sobášiť.

Odpovede na Vaše ďalšie otázky nájdete TU.

 

PREZENČNÉ kurzy pre snúbencov v roku 2024: 

 
17. - 19. máj 2024 - PRIHLÁŠKA -  kapacita naplnená, ako náhradníci
21. - 23. jún 2024 - PRIHLÁŠKA -  kapacita naplnená, ako náhradníci
27. - 29. september 2024 - PRIHLÁŠKA
25. - 27. október 2024 - PRIHLÁŠKA
22. - 24. november 2024 - PRIHLÁŠKA
 

ONLINE kurzy pre snúbencov v roku 2024

16. - 18. august 2024  Prihláška 

(mimoriadna online forma len pre snúbencov, ktorí sa z pracovných alebo rodinných dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho prezenčného kurzu a ich kňaz s takouto formou súhlasí)

Forma: ONLINE (cez platformu ZOOM)

Prednášky vedú skúsení manželia, ktorí svojím svedectvom, skúsenosťami a poznaním ponúkajú mladým párom podnety pre dobré budovanie manželstva, na ktoré sa pripravujú. 

Prihlásenie: na kurz je potrebné sa prihlásiť cez formulár uvedený pri každom termíne. Na emailovú adresu uvedenú v prihláške bude v piatok pred začiatkom zaslaný link na online meeting cez platformu ZOOM. Prosíme, aby ste boli na pripojenie pripravení aspoň od 18:10.

Potvrdenie o absolvovaní: Centrum prípravy na manželstvo na požiadanie vydá párom, ktoré sa zúčastnia kurzu, potvrdenie o ich absolvovaní elektronickou formou. 

Organizačný poplatok: 20 € na osobu a kurz.

Skúsení lektori a ďalšie spolupracujúce manželské páry zabezpečujú obsahovú stránku prípravy dobrovoľnícky bez nároku na odmenu.

Centrum prípravy na manželstvo, ktoré kurzy v Žilinskej diecéze organizuje, má charakter neziskovej organizácie a zabezpečuje celú organizáciu kurzov iba vďaka účastníckym poplatkom bez finančného príspevku od štátu či z iných zdrojov. Organizácia zahŕňa technické zabezpečenie pripojenia, administratívu pri prihlasovaní účastníkov, komunikáciu s nimi, prípravu certifikátov po kurze, prenájom kancelárskeho priestoru a počas fyzických kurzov aj náklady na energie a tlačené materiály.

Z účastníckych príspevkov zakúpime vždy pred Vianocami tiež drobné pozornosti pre celoročne spolupracujúce manželské páry. Ďakujeme!  

Pripomíname, že rozhodnutie o forme a rozsahu prípravy na prijatie sviatosti manželstva je v kompetencii sobášiaceho kňaza resp. duchovného správcu farnosti. Naše diecézne Centrum prípravy na manželstvo poskytuje kňazom službu tak, že ponúka víkendové kurzy prípravy na manželsvo vedené manželskými pármi online formou alebo s fyzickou účasťou (pokiaľ tomu nebránia pandemické alebo iné aktuálne prekážky a obmedzenia), ktoré kňaz môže snúbencom odporučiť alebo ju stanoviť ako hlavnú formu prípravy pre snúbencov z jeho farnosti. 

 

Odpovede na Vaše najčastejšie otázky

Kde nájdem ponuku večerných a denných kurzov v Žiline?

Formu večerných a denných kurzov v Žiline aktuálne neponúkame, nakoľko je to pri aktuálnom počte snúbeneckých párov veľmi personálne a organizačne náročné. Pred časom bola v ponuke možnosť večerných kurzov, no nebol o ne záujem. Nevylučujeme však, že v budúcnosti bude táto možnosť znova v ponuke. V takom prípade nájdete viac informácií na našej stránke. Ďakujeme za porozumenie. 

Čo je potrebné so sebou na kurz priniesť?

Na kurz je potrebné priniesť predovšetkým Vášho partnera. K absolvovaniu kurzu nie sú potrebné žiadne dokumenty. Naopak, na kurze od nás získate potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré spolu s ďalšími potrebnými dokumentmi odovzdáte kňazovi, ktorý Vás bude sobášiť.

Odpovede na Vaše ďalšie otázky nájdete TU.