Kurzy na obnovu manželského vzťahu

Manželské stretnutia

Organizátor: Manželské stretnutia o. z.

Charakteristika: Hlavným poslaním letného kurzu je ozdravenie a upevnenie manželských vzťahov a hľadanie spoločnej cesty. Manželia na kurze absolvujú prednášky na 11 tém a po každej prednáške je práca v skupinke (3 alebo 4 manželské páry), kde sa riešia rôzne modelové situácie v praktickom spolužití manželov. Počas zamestnania rodičov na prednáške a v skupinke majú ich deti rekreačný program. Čas mimo prednášok a skupiniek sú deti s rodičmi. Letné duchovné cvičenia pre prehĺbenie manželskej lásky a vzťahu k Bohu.

Doba trvania: 7 dní; Letný kurz „Manželské stretnutia" sa organizujú počas letných prázdnin ako týždenné sústredenie oboch manželov a ak chcú, aj ich detí.

Kontakt: www.mstretnutia.sk

 

Originálne manželské rekolekcie

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Cieľom OMR je upevniť manželské puto, napomáhať lepšiemu a hlbšiemu vzájomnému porozumeniu muža a ženy a prehĺbiť sviatostný rozmer ich zväzku. Tento zámer sa spĺňa tým, že sa manželským párom navrhuje taká forma dialógu, ktorá na jednej strane umožňuje mužovi a žene hlbšie sa spoznať, a na druhej strane – v prípade konfliktu – umožňuje vyhnúť sa jeho prehĺbeniu a riešiť nedorozumenia medzi manželmi. Program OMR tvorí cyklus tém od spoznania seba cez posúdenie vzťahu muža a ženy, vzťahu k Bohu, až po úvahy o otvorení sa manželského páru potrebám iných ľudí.

Doba trvania: víkendový program s ubytovaním sa uskutočňuje so začiatkom v piatok o 18,00, končiac v nedeľu popoludní.

Kontakt: www.hkrsr.sk

 

Manželský návrat MN-RETORNO

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Cieľom stretnutia je uplatnenie Božieho Slova v živote manželov a rodiny. Hlbšia spolupráca manželov so Svätým Písmom - Bibliou. Zameraný  je na oživenie a prehĺbenie manželskej lásky s dôrazom na Sväté Písmo a jeho uplatňovanie v každodennom manželskom a rodinnom živote. Je prirodzeným pokračovaním „nadstavbou"  programu Originálnych manželských rekolekcií, ale nie podmienkou. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku  program vedie pod názvom: Manželský návrat MN- RETORNO, schválené KBS. 

Doba trvania: víkendový program s ubytovaním sa uskutočňuje so začiatkom v piatok o 18,00, končiac v nedeľu popoludní.

Kontakt: www.hkrsr.sk

 

Kána pre manželov

Organizátor: Medzinárodná ekumenická fraternita Kána a Komunita Cchemin Neuf

Charakteristika: Na stretnutí sa snažíme o vytvorenie priestoru, aby Boh mohol dať manželom "nové víno", nový elán, novú nádej, a tak oživil a prehĺbil úprimnosť ich dialógu a osobnej viery. Okrem duchovnej náuky majú manželia veľa času na rozhovory, na osobnú modlitbu a modlitbu v páre.

Doba trvania: 7 dní; Stretnutie Kána sa realizuje ako týždenný pobyt oboch manželov a ak chcú, aj ich detí.

Kontakt: www.kanapremanzelov.sk

 

Oáza rodín

Organizátor: Hnutie Svetlo – Život

Charakteristika: Letné duchovné cvičenia pre prehĺbenie manželskej lásky a vzťahu k Bohu

Doba trvania: 16 dní; Oáza sa uskutočňuje ako letný 16 dňový pobyt.

Kontakt: www.hsz.sk

 

Manželské večery

Organizátor: Spoločenstvo Maranatha

Charakteristika: Kurz manželské večery je dobrou príležitosťou na posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu. Pomáha získať a osvojiť si dôležité skutočnosti, aby manželia mohli prežívať plnohodnotný vzťah. Stretnutia sú v príjemnom prostredí pri sviečke vo dvojici. Počas prednášky i po nej majú manželia možnosť rozprávať sa o téme večera. Súkromie každého páru je rešpektované, skupinová diskusia nie je súčasťou večerov. Zavŕšením manželských večerov je obnova manželských sľubov.

Doba trvania: 7 stretnutí je rozdelených do 7 večerov v rozsahu 7 týždňov.

Kontakt: www.manzelskevecery.sk