Formy kurzov

Aby boli kurzy dostupné pre všetkých z hľadiska miesta a časových možností, snažíme sa ich ponúkať po celom Slovensku. Ten istý kurz prípravy na manželstvo je možné absolvovať v troch rôznych formách. Z týchto si môžu nájsť tú svoju študenti, zamestnaní i žijúci v zahraničí. Každá forma kurzu má svoje špecifiká:

večerný kurz

prebieha vo väčších mestách zväčša v pracovné dni vo večerných hodinách. Kurz tvorí 9 večerov po 1,5 hod. Stretnutia sa konajú po pracovnej dobe. Je vhodný pre páry, ktoré študujú alebo pracujú v meste, kde sa kurz organizuje, pre tých, ktorí majú voľný niektorý večer v týždni a chcú prípravu absolvovať voľným tempom počas deviatich dopredu známych termínov.

celodenný kurz

sa koná v tri po sebe idúce soboty alebo nedele od rána do podvečera. Môže byť vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej vzdialenosti od miesta konania kurzu.

víkendový kurz

zaberá jeden predĺžený víkend. Koná sa zväčša na miestach, kde je vhodné ubytovacie zariadenie. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny.