Kontakt

Centrum prípravy na manželstvo

Kancelária a korešpondenčná adresa: 
Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Adresa sídla a fakturačná adresa:
Mariánske námestie 23, 
010 01 Žilina 
IČO: 420 708 13
DIČ: 202 320 5877

Web: www.domanzelstva.sk

Tel.:

E-mail: domanzelstva@domanzelstva.sk

Prv než nám napíšete e-mail si, prosím, prečítajte najčastejšie kladené otázky, možno nájdete svoju odpoveď i tam. Ak nie, spokojne nás kontaktujte. V e-maili nezabudnite uviesť odkiaľ ste, prípadne kde chcete kurz absolvovať. Správy vybavuje celoslovenský administrátor kurzov prípravy na manželstvo

 

Kontakty na diecézne tímy

Ak máte otázky na konkrétne diecézne tímy, svoju otázku adresujte priamo im.

Pre víkendové a celodenné (nie večerné) kurzy v Bratislave kontaktujte  cpr.bratislava@gmail.com.

Pre kurzy v Nimnici: misionari@stonline.sk, 0918 064 029

Pre kurzy v Trenčínesnubenci@cprtrencin.sk

Pre kurzy v Ústí nad Priehradou: kpm.orava@gmail.com

Pre kurzy v Liptovských Revúcach a Ružomberkumarhoferi@gmail.com

Pre kurzy v Poprade: kpmpoprad@gmail.com

Pre kurzy v Spišskej Novej Vsidomik.jaroslav@gmail.com

Pre kurzy v Kežmarku: sokac.kk@gmail.com

Pre kurzy na Sigorde: centrum.rodina@gmail.com

Pre kurzy v Košickej arcidiecéze (Košice, Bardejovské kúpele, Brehov): rodina.rimkat.sk, rodina@abuke.sk,

Pre kurzy v Žiline: macinko1@gmail.com, 0911 911 760 (v pracovných dňoch do 15.00) Kontakt je však určený iba pre komunikáciu v mimoriadnych  okolnostiach. Štandardná cesta je vyplnenie prihlasovacieho formulára na daný kurz v dekanáte Žilina. Po jeho odoslaní vás bude kontaktovať administrátor prihlasovania na email uvedený v prihláške. Podobne to platí aj ohľadom kurzov v ďalších dekanátnych mestách.