Voľnočasové aktivity

Rodinné tábory HKR

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Cieľom rodinného tábora HKR je upevnenie povedomia vlastnej rodiny ako celku a vytvorenie spoločenstva rodín spolu s inými rodinami. Prostriedkom k tomu je pomerne bohatý program: športový, diskusno-vzdelávací, duchovný, hry pre deti. V priebehu každého kalendárneho roka sa poriadajú zimné aj letné tábory. Rodinné tábory sú určené predovšetkým pre veriace rodiny (ale aj pre hľadajúce rodiny a tie, z ktorých niektorý jej člen je neveriacim).

Kontakt: www.hkr.host.sk

 

Letný tábor pre rodiny

Organizátor: Centrum pre rodinu v Pezinku

Charakteristika: Hoci rodina je pánom svojho času, na je aj spoločný program (plavba loďou, lanovka, výstupy na vrcholce i ľahšie túry, spoločný táborák, olympijské hry). Večery sú vhodným časom na dobrý film, biliard, či šach, na priateľské rozhovory a diskusie. Na tábore je prítomný i kňaz a pri pomoci s deťmi slúžia animátori.

Kontakt: www.pezinskerodiny.sk