Trenčín

Víkendové kurzy pre snúbencov v Trenčíne

Víkendový kurz prípravy na manželstvo v Trenčíne:

26. januára - 28. januára 2024

Zaregistrovať

Pre viac informácií o kurzoch pre snúbencov v Trenčíne navštívte stránku:

snubenci.cprtrencin.sk