Trenčín

Víkendové kurzy pre snúbencov v Trenčíne

Víkendový kurz prípravy na manželstvo v Trenčíne:

 5. mája - 7. mája 2023 - kapacita naplnená

Zaregistrovať

9. jún - 11. jún 2023

Zaregistrovať

Pre viac informácií o kurzoch pre snúbencov v Trenčíne navštívte stránku:

snubenci.cprtrencin.sk