Trenčín

Víkendové kurzy pre snúbencov v Trenčíne

Víkendový kurz prípravy na manželstvo v Trenčíne 29. apríla - 1. mája 2022

Zaregistrovať

Pre viac informácií o kurzoch pre snúbencov v Trenčíne navštívte stránku:

https://snubenci.cprtrencin.sk