Online

Cyklus prednášok pre snúbencov 
v rámci  prípravy na manželstvo v Žilinskej diecéze
(mimoriadna forma počas pretrvávajúcich pandemických 
obmedzení)

Prednášky manželov o budovaní manželstva  

Forma: ONLINE
Prednášky vedú skúsení manželia, ktorí svojím svedectvom, skúsenosťami a poznaním ponúkajú mladým párom podnety pre dobré budovanie manželstva, na ktoré sa pripravujú. 

Prihlásenie: na  cyklus prednášok je potrebné sa prihlásiť cez formulár uvedený pri každom termíne. Na emailovú adresu uvedenú v prihláške bude pre začiatkom každej prednášky zaslaný link na online meeting cez platformu ZOOM. Prosíme, aby ste boli na pripojenie pripravení aspoň od 17.40.

Potvrdenie o absolvovaní: Centrum prípravy na manželstvo na požiadanie vydá párom, ktoré sa zúčastnia na celom cykle prednášok, potvrdenie o ich absolvovaní elektronickou formou. 

Organizačný poplatok: 0 € alebo dobrovoľný príspevok. Lektori a ďalšie spolupracujúce páry zabezpečia technickú aj obsahovú stránku prípravy bez nároku na odmenu.
V prípade, že by ste chceli ich službu oceniť, je možné zaslať váš príspevok (napr. v sume napr. 10,- za pár a celý cyklus alebo v akejkoľvek inej výške) na číslo účtu Centra prípravy na manželstvo v Žiline IBAN
: SK24 7500 0000 0040 1344 0089.  Pri platbe uveďte prosíme do poznámky "dar", ak nepotrebujete potvrdenie, alebo "príspevok", ak si potvrdenie želáte.  Centrum prípravy na manželstvo má charakter neziskovej organizácie a môže mať obidve formy  príjmov.

(K poznámke pridajte tiež meno a priezvisko aspoň jedného z vás, pokiaľ preplatbu nepoužiteje jeden z vašich osobných účtov.) 
 

Z príspevkov zakúpime drobné  pozornosti pre spolupracujúce manželské páry resp. uhradíme poplatky spojené s technickým zabezpečení (napr. platená forma programu ZOOM a pod.) Ďakujeme!  

 

Upozornenie: Účasť  na tomto cykle prednášok nenahrádza štandardný víkendový kurz pre snúbencov. Je iba doplnením prípravy, ktrorú v týchto mimoriadnych okolnostiach realizuje kňaz vo farnosti. Pre účasť na tomto cykle prenášok je potrebné výslovné odporúčanie kňaza farnosti, kde sa sviatostné manželstvo bude uzatvárať, resp. sobášiaceho kňaza. Jeho meno bude potrebné uviesť aj v prihláške.
 

Termíny

28. marec - 18. apríl 2021    Tento cyklus je už naplnený 

(jednotlivé prednášky začínajú vždy o 17.45 v nedeľu  28. marca, 11. apríla, 18. apríla 2021)

 

11.- 25. apríl 2021    Tento cyklus je už naplnený   

  • Jednotlivé prednášky začínajú vždy o 17.55 v nedeľu  11. apríla, 18. apríla, 25. apríla 2021. 
  • Možnosť skúšky pripojenia už od 17.40. 
  • Predpokladné ukončenie vždy o 19.55.
  • Link na pripojenie obdržíte na prihlasovací email najneskôr v piatok pred každým termínom.

 

9.- 23. máj 2021    Prihláška  

  • Jednotlivé prednášky začínajú vždy o 17.55 v nedeľu  9. mája, 16. mája, 23. mája  2021. 
  • Možnosť skúšky pripojenia už od 17.40. 
  • Predpokladné ukončenie vždy o 19.55.
  • Link na pripojenie obdržíte na prihlasovací email najneskôr v piatok pred každým termínom.