Kysucké Nové Mesto

Víkendové kurzy v Kysuckom Novom Meste

Všeobecné informácie o víkendových kurzoch

Miesto: Pastoračné centrum sv. Jakuba, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto (za horným kostolom sv. Jakuba pri OD Billa)

Forma: víkendové kurzy bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od piatku večera do nedele popoludnia. Program v piatok začína o 18.00, v sobotu od 8.30 do 17.30 a v nedeľu od 8.45 do 15.00. Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je 20€ na osobu. V príspevku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály, lektori, malé občerstvenie a 2x obed. Príspevok je potrebné odovzdať na mieste.

Termíny kurzov 

19. - 21. marec 2021 Kapacita naplnená

23. - 25. apríl 2021 Prihláška
28. - 30. máj 2021 Prihláška
11. - 13. jún 2021 Prihláška

Milí snúbenci,

oznamujeme Vám, že kurzy prípravy na manželstvo v Kysuckom Novom Meste plánované v termínoch 29. – 31. január 2021 a 19. – 21. február 2021 sú z dôvodu pretrvávajúceho stavu epidémie a sprísnených karanténnych opatrení zrušené.

Na webovej stránke www.domanzelstva.sk sú zverejnené termíny ďalších kurzov pre I. polrok 2021, na ktoré je potrebné sa opäť prihlásiť. Nevieme v tomto čase odhadnúť, či a za akých podmienok budú tieto kurzy prebiehať.

Ak plánujete sobáš v čase karanténnych opatrení a nebudete mať možnosť sa kurzu zúčastniť,  informujte sa u svojho kňaza vo farnosti a dohodnite si s ním individuálnu sviatostnú prípravu. Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa kurzu aj po sobáši, ako manželia.