Kysucké Nové Mesto

Víkendové kurzy v Kysuckom Novom Meste

Všeobecné informácie o víkendových kurzoch

Miesto: Pastoračné centrum sv. Jakuba, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto (za horným kostolom sv. Jakuba pri OD Billa)

Forma: víkendové kurzy bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od soboty do nedele. Program začína v sobotu o 8.00 a končí o 18,00, v nedeľu od 8.00 do 15.00. Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je 25€ na osobu. V príspevku jez ahrnutý prenájom priestorov, materiály, lektori, malé občerstvenie a 2x obed. Príspevok je potrebné odovzdať na mieste.

 
 Termíny kurzov v roku 2023:
 
 
13. - 14. máj 2023 Prihláška - kapacita naplnená, ako náhradníci
 
10. - 11. jún 2023 Prihláška - kapacita naplnená, ako náhradníci
 
Kurzy sú prednostne určené pre snúbencov, ktorí uzatvoria manželstvo v dekanátoch Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Čadca, Turzovka. V prípade voľnej kapacity je možná účasť snúbencov aj z iných dekanátov a farností.