Kysucké Nové Mesto

Víkendové kurzy v Kysuckom Novom Meste

Všeobecné informácie o víkendových kurzoch

Miesto: Pastoračné centrum sv. Jakuba, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto (za horným kostolom sv. Jakuba pri OD Billa)

Forma: víkendové kurzy bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od piatku večera do nedele popoludnia. Program v piatok začína o 18.00, v sobotu od 8.30 do 17.30 a v nedeľu od 8.45 do 15.00. Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je 20€ na osobu. V príspevku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály, lektori, malé občerstvenie a 2x obed. Príspevok je potrebné odovzdať na mieste.

Termíny kurzov 

4. – 6.  september 2020 Kapacita naplnená

16. – 18. október 2020 Prihláška

6. – 8. november 2020 Prihláška

 

Milí snúbenci,

oznamujeme Vám, že kurz prípravy na manželstvo v Kysuckom Novom Meste plánovaný v termíne 22. – 24. máj 2020 je zrušený z dôvodu pretrvávajúceho stavu epidémie a následných karanténnych opatrení. Nevieme v tomto čase odhadnúť, kedy a za akých podmienok budú prebiehať ďalšie kurzy.

Predbežne predpokladáme, že od júla by mohli byť zverejnené náhradné termíny, o ktorých Vás budeme informovať. Ak plánujete sobáš v čase karanténnych opatrení, informujte sa u svojho kňaza vo farnosti a dohodnite si s ním sviatostnú prípravu. Kurzu sa môžete zúčastniť aj po sobáši ako manželia.