Kežmarok

Víkendové kurzy v Kežmarku

Všeobecné informácie o víkendových kurzoch

Miesto: CULTUS v obci Ľubica pri Kežmarku

Forma: víkendový kurz bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od piatku obeda do nedele obeda. Podrobný program a ďalšie informácie Vám zašleme pred začiatkom kurzu. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Minimálny počet pre otvorenie kurzu je 7 párov.

Snúbencom uzatvárajúcim manželstvo na území Spišskej diecézy platí certifikát dva roky.

Príspevok za kurz

Príspevok na kurz je 70€ na osobu. V príspevku sú zahrnuté materiály k prednáškam, kancelárske potreby, 2x obed, 2x večera a malé občerstvenie pre účastníkov (minerálka, káva + čaj + niečo sladké).

V prípade žeby sa niekto nemohol zúčastniť kurzu z finančných dôvodov, neváhajte nás kontaktovať.

Služba lektorov pre vás je dobrovoľníckou službou bez finančného ohodnotenia.

V tomto kurze ubytovanie neponúkame.

Príspevok je potrebné uhradiť vopred. Podrobné informácie Vám zašleme 6 týždňov pred kurzom.

 

Kontakt pre kurzy v Kežmarku: sokac.kk@gmail.com

Uprednostnení budú snúbenci, z ktorých aspoň jeden má trvalé bydlisko na území Spišskej diecézy.

 

Termíny kurzov v roku 2024

2. - 4. február 2024. Prihláška 

8. - 10. marec 2024 Prihláška 

12. - 14. apríl 2024 Prihláška 

17. - 19. máj 2024 Prihláška 

4. - 6. október 2024 Prihláška