Bratislava

Večerné kurzy v Bratislave

Centrum pre rodinu na Karloveskej

Miesto: Centrum pre rodinu, Karloveská 32, Bratislava.
Forma: Večerné kurzy. Kurzy prebiehajú 9 po sebe nasledujúcich pondelkov vždy od 19.00 do 21.30 (posun je dohodou možný). 
Kapacita 8 párov.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. 

Termíny kurzu: 16.4.2018 - 25.6.2018 Kapacita naplnená

 

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy

Miesto: Centrum pre rodinu pri Kostole sv. rodiny, Petržalka.
Forma: Večerné kurzy. Kurzy prebiehajú 9 po sebe nasledujúcich utorkov vždy od 19.00 do 21.30 (posun je dohodou možný). Kapacita 5 párov.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. 

Termín kurzu: 

10. apríl - 19. jún 2018 Prihláška

 Ak máte záujem o informáciu o nových termínoch kurzov, zaregistrujte sa do nášho mailing-listu.