Pruské

Víkendové kurzy v Pruskom (pre dekanát Ilava)

Všeobecné informácie o víkendových kurzoch

 

Miesto: Pastoračné centrum Jonatán, Pruské (areál farského úradu Pruské, vedľa farského kostola).

Forma: víkendový kurz bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od piatku popoludnia do nedele popoludnia. Program v piatok začína o 16.00 a končí o 20.45. V sobotu začína o 8.45, končí o 18.00 (s prestávkou na obed). V nedeľu trvá od 8.30 do 13.00. Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o jeho absolvovaní. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame týždeň pred začiatkom kurzu. Prosíme prihlášky formou vyplnenia prihlasovacieho formulára zaslať najneskôr 7 dní pred termínom začiatku kurzu.

Požiadavky na účasť po tomto termíne je nutné riešiť individuálne prostredníctvom e-mailovej adresy petemo113@yahoo.com.

Kurzy sú určené prednostne pre snúbencov, ktorí uzatvoria manželstvo v dekanáte Ilava (farnosti Ilava, Dubnica n/Váhom, Nová Dubnica, Bolešov, Pruské, Červený Kameň, Ladce, Košeca, Horná Poruba). V prípade voľnej kapacity je možná účasť snúbencov aj z iných farností.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je 35 € na osobu. V príspevku je zahrnutý prenájom priestorov, pracovné materiály, technické zabezpečenie, občerstvenie a sobotňajší obed (podrobnejšie je štruktúra nákladov vysvetlená na začiatku kurzu). Príspevok sa uhrádza v hotovosti na začiatku kurzu.

 

Termíny kurzov

KURZY V ROKU 2024

16. - 18. február 2024  Prihláška - kapacita naplnená

12. - 14. apríl  2024  Prihláška - kapacita naplnená, prihlasovanie uzavreté

24. - 26. máj  2024  Prihláška - kapacita naplnená, prihlasovanie uzavreté

27. - 29. september 2024  Prihláška 

 

Odpovede na Vaše najčastejšie otázky

Čo je potrebné so sebou na kurz priniesť?

Na kurz je potrebné priniesť predovšetkým svojho partnera :-) K absolvovaniu kurzu nie sú potrebné žiadne materiály, všetko potrebné obdržia účastníci kurzu na jeho začiatku. Prosíme všetkých o prispôsobenie svojho programu tak, aby sa mohli zúčastniť celého programu.