Poprad

Víkendové kurzy v Poprade

Všeobecné informácie o víkendových kurzoch

Miesto: Pastoračné priestory farnosti Poprad

Forma: víkendový kurz bez ubytovania

Kurzy trvajú od piatku poobede do nedele obeda. Podrobný program a ďalšie informácie Vám zašleme pred začiatkom kurzu. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Minimálny počet pre otvorenie kurzu je 7 párov.

 

Príspevok za kurz: Príspevok na kurz je 70 € na osobu. V príspevku sú zahrnuté náklady na priestory, materiály k prednáškam a občerstvenie pre účastníkov. 

Služba lektorov je dobrovoľnícka bez nároku na finančnú odmenu.

Kontakt pre kurzy v Poprade: kpmpoprad@gmail.com

 

Uprednostnení budú snúbenci, z ktorých aspoň jeden má trvalé bydlisko na území Spišskej diecézy.

 

Termíny kurzov v roku 2023

10. - 12. február 2023 Prihláška

10. - 12. marec 2023 Prihláška

12.  14. máj 2023 Prihláška

13. - 15. október 2023 Prihláška