Online

 

Víkendový kurz prípravy na manželstvo
v rámci  prípravy na manželstvo v Žilinskej diecéze
(mimoriadna online forma počas pretrvávajúcich pandemických 
obmedzení)

Forma: ONLINE (cez platformu ZOOM)

Prednášky vedú skúsení manželia, ktorí svojím svedectvom, skúsenosťami a poznaním ponúkajú mladým párom podnety pre dobré budovanie manželstva, na ktoré sa pripravujú. 

Prihlásenie: na kurz je potrebné sa prihlásiť cez formulár uvedený pri každom termíne. Na emailovú adresu uvedenú v prihláške bude v piatok pred začiatkom zaslaný link na online meeting cez platformu ZOOM. Prosíme, aby ste boli na pripojenie pripravení aspoň od 18:10.

Potvrdenie o absolvovaní: Centrum prípravy na manželstvo na požiadanie vydá párom, ktoré sa zúčastnia kurzu, potvrdenie o ich absolvovaní elektronickou formou. 

Organizačný poplatok: 10 € na osobu a kurz.

Skúsení lektori a ďalšie spolupracujúce manželské páry zabezpečujú obsahovú stránku prípravy dobrovoľnícky bez nároku na odmenu.

Centrum prípravy na manželstvo, ktoré kurzy v Žilinskej diecéze organizuje, má charakter neziskovej organizácie a zabezpečuje celú organizáciu kurzov iba vďaka účastníckym poplatkom bez finančného príspevku od štátu či z iných zdrojov. Organizácia zahŕňa technické zabezpečenie pripojenia, administratívu pri prihlasovaní účastníkov, komunikáciu s nimi, prípravu certifikátov po kurze, prenájom kancelárskeho priestoru a počas fyzických kurzov aj náklady na energie a tlačené materiály.

Z účastníckych príspevkov zakúpime vždy pred Vianocami tiež drobné pozornosti pre celoročne spolupracujúce manželské páry. Ďakujeme!  

Pripomíname, že rozhodnutie o forme a rozsahu prípravy na prijatie sviatosti manželstva je v kompetencii sobášiaceho kňaza resp. duchovného správcu farnosti. Naše diecézne Centrum prípravy na manželstvo poskytuje kňazom službu tak, že ponúka víkendové kurzy prípravy na manželsvo vedené manželskými pármi online formou alebo s fyzickou účasťou (pokiaľ tomu nebránia pandemické alebo iné aktuálne prekážky a obmedzenia), ktoré kňaz môže snúbencom odporučiť alebo ju stanoviť ako hlavnú formu prípravy pre snúbencov z jeho farnosti. 

 

Aktuálne termíny kurzov 

23.- 25. júl 2021   (mimoriadna online forma)     Kapacita kurzu je naplnená (o ďalších dostupných termínoch vás budeme informovať na tomto mieste do konca júla)

 • Rámcový program:
  Piatok 18.30 - 21.00
  Sobota 18.00 - 20.45
  Nedeľa 14.00 - 18.00

Možnosť skúšky ZOOM pripojenia v piatok už od 18.00. Pokiaľ bežne nepracujete s platformou ZOOM, dôrazne odporúčame, aby ste si pripojenie vyskúšali už v tomto čase!

Link na pripojenie obdržíte najneskôr v piatok do 18.00 na email uvedený vo vašej priháške.

Pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu je potrebné, aby obaja z páru boli viditeľne (t.j. so zapnutou videokamerou) a spoločne (podľa možnosti z jedného miesta) pripojení počas celého kurzu.

Tešíme sa na stretnutie s vami :).    

 

 

Predchádzajúce cykly prednášok

13.- 27. jún 2021     Tento cyklus je už ukončený  

 • Jednotlivé prednášky začínajú vždy o 17.55 v nedeľu  13. júna, 20. júna, 27. júna  2021. 
 • Možnosť skúšky pripojenia už od 17.40. 
 • Predpokladné ukončenie vždy o 19.55.
 • Link na pripojenie obdržíte na prihlasovací email najneskôr v piatok pred každým termínom.
   

9.- 23. máj 2021    Tento cyklus je už ukončený

 • Jednotlivé prednášky začínajú vždy o 17.55 v nedeľu  9. mája, 16. mája, 23. mája  2021. 
 • Možnosť skúšky pripojenia už od 17.40. 
 • Predpokladné ukončenie vždy o 19.55.
 • Link na pripojenie obdržíte na prihlasovací email najneskôr v piatok pred každým termínom.
   

11.- 25. apríl 2021    Tento cyklus je už ukončený   

 • Jednotlivé prednášky začínajú vždy o 17.55 v nedeľu  11. apríla, 18. apríla, 25. apríla 2021. 
 • Možnosť skúšky pripojenia už od 17.40. 
 • Predpokladné ukončenie vždy o 19.55.
 • Link na pripojenie obdržíte na prihlasovací email najneskôr v piatok pred každým termínom.

 

28. marec - 18. apríl 2021    Tento cyklus je už ukončený

(jednotlivé prednášky začínajú vždy o 17.45 v nedeľu  28. marca, 11. apríla, 18. apríla 2021)