Bratislava

Víkendové kurzy v Bratislave

Pastoračné centrum pri Kostole sv. rodiny, Bratislava Petržalka

Miesto: Pastoračné centrum pri Kostole Sv. Rodiny, nám. Jána Pavla II, č. 1, Bratislava - Petržalka.

Forma: víkendový kurz. Kurz prebieha od piatku od 16.00 a končí o 20.30. V sobotu a v nedeľu trvá od 8.45 do 17.30 (s prestávkou na obed). Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu. Kapacita max. 28 párov.
Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. 

Termín kurzu:

13. - 15 november 2020 Prihláška 

Ohľadom tohto kurzu kontaktujte cpr.bratislava@gmail.com.

Celodenné kurzy v Bratislave

Saleziáni na Mamateyovej

Miesto: Mládežnícke stredisko Saleziáni, Mamateyova 4, Bratislava-Petržalka

Forma: celodenný kurz. Kurz prebieha v tri po sebe nasledujúce soboty. Program trvá od 8.45 do 17.00 hod (s prestávkou na obed). Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu. 

Kapacita max. 10 párov

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. 

Termíny kurzu: 27.august, 3. september, 10. september 2022 Prihláška AKO NÁHRADNÍCI

Ohľadom tohto kurzu kontaktujte cpr.bratislava@gmail.com.

 

Večerné kurzy v Bratislave

 

Farnosť Bratislava-Dúbravka

Miesto: Spoločenská miestnosť v Kostole Ducha Svätého, Bratislava Dúbravka
Forma: Večerné kurzy. Kurzy prebiehajú 5 po sebe nasledujúcich stried vždy od 18.00 do 21.00. Kapacita: max. 12. párov.

Termín kurzu:  Info a prihlásenie

 

Centrum pre rodinu na Karloveskej

Miesto: Centrum pre rodinu, Karloveská 32, Bratislava

Forma: Večerné kurzy. Kurzy prebiehajú 9 po sebe nasledujúcich pondelkov v vždy od 19.00 do 21.30 (posun je dohodou možný).

Kapacita: 8 párov

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný.   

14. november  2022 - 23. január 2023  Prihláška

 

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy

Miesto: Nám. Jána Pavla II. 1, 85102 Bratislava

Termín kurzu: 4. október - 6. december 2022 Prihláška

Forma: Prezenčný večerný kurz. Kurzy prebiehajú 9 po sebe nasledujúcich utorkov vždy od 19.00 do 21.30.

Kapacita: 6 párov.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný.