Zlaté Moravce

Víkendové kurzy v Zlatých Moravciach

Všeobecné informácie o víkendových kurzoch

Miesto konania: Zlaté Moravce, školiaca miestnosť hotela Eminent Bernolákova 493/1, 953 01 Zlaté Moravce; http://www.eminent.sk/page/uvod

 

Účastnícky príspevok: 20 € na osobu

V príspevku sú zahrnuté náklady na materiály, ktoré snúbenci dostnú a budú pracovať, občerstvenie počas celého víkendu, režijné náklady a prenájom priestorov.  Bude sa vyberať v hotovosti počas víkendu.

 

Kapacita: 15 párov

 

Termín a prihláškaa: 20. - 22. október 2023 PRIHLÁŠKA

 

Plánovaný program kurzu:

V piatok začíname o 18.00 hod a skončíme o 21.00 hod. a čakajú nás tieto dve témy:

– Manželstvo a predpoklady dobrého manželstva

– Rozdielnosť mužov a žien: ako sa prejavuje a ovplyvňuje spoločný manželský život

 

V sobotu začíname o 9.00 hod. a v rámci dopoludňajšieho programu sa budeme venovať dvom témam:

– Podoby manželskej lásky, komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

– kresťanský viera ako osobný vzťah s Bohom

 

Dopoludnia skončíme o 12.00 hod. a bude nasledovať prestávka na obed do 14.00 hod.

Sobotný popoludňajší program začne o 14.00 hod. a skončí o 18.00 hod. a ponúkne nám tri témy:

– Desať pravidiel pre šťastný život v manželstve

– Životný štýl veriacich manželov

– Katolícke manželstvo za dverami spálne (Zodpovedné rodičovstvo a metódy PPR)

 

Nedeľný program začne o 9.00 hod. a skončí o cca 12.30 hod. Jeho náplňou budú tieto témy:

– Príprava na rodičovstvo a výchova detí

– Sviatosť manželstva a ostatné sviatosti