KPM - podrobný program

 

Podrobný program každého kurzu je prispôsobený konkrétnemu termínu a miestu. Pred kurzami v Žiline je obyčajne spresnený a zverejnený týždeň pred začatím kurzu. Ak ste prihlásení na kurz a nenájdete nižšie týždeň pre začiatkom  kurzu linku na termín, na ktorý ste prihlásení, obráťte sa prosíme na adninistrátora kurzov alebo priamo na organizátorov na danom meste. Ďakujeme.

 

Podrobný program - KPM Žilina

 

Témy stretnutí

I. stretnutie
Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva

II. stretnutie
Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

III. stretnutie
Manželská láska

IV. stretnutie
Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

V. stretnutie
Kresťanská viera

VI. stretnutie
Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine

VII. stretnutie
Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva

VIII. stretnutie
Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

IX. stretnutie
Sviatosti, sviatosť manželstva