Najčastejšie kladené otázky

 

Tip pre rýchle vyhľadávanie: Ctrl+F + zadajte hľadané heslo/á.

Nahrádza kurz prípravy na manželstvo povinnú prípravu na fare?

Cirkev pozná tri etapy prípravy na manželstvo: vzdialenú, ktorá sa realizuje od detstva predovšetkým v rodine a vškole, blízku (ktorá sa realizuje v období vážnej známosti) a bezprostrednú, ktorá sa uskutočňuje spravidla 3 mesiace pred sobášom vo farnosti, v ktorej snúbenci plánujú svoj sobáš. Kurzy prípravy na manželstvo organizované Radou KBS pre rodinu z poverenia Mons. Milana Chautura, sa zaraďujú do obdobia blízkej prípravy na manželstvo. Po ich absolvovaní dostávajú účastníci Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je potrebné predložiť miestnemu kňazovi. Každý kňaz bol prostredníctvom svojho biskupa o tomto spôsobe prípravy informovaný. Kurzy sa však nevynímajú, naopak naďalej zapadajú do pravidiel prípravy na manželstvo vo farnosti. Po ich absolvovaní je potrebné absolvovať vo farnosti, v ktorej bude prebiehať sobáš, spísanie sobášnej zápisnice a liturgickú prípravu na sobáš. Pre tých, ktorí sa plánujú sobášiť, by mali kroky prípravy na manželstvo, aj keď môžu byť odlišné v každej farnosti, vyzerať takto:

1.    Stretnutie s miestnym kňazom (nahlásenie termínu sobáša, spísanie zápisnice, spoločná dohoda o spôsobe prípravy na manželstvo)

2.    Absolvovanie kurzu prípravy na manželstvo/resp. náuky vo farnosti

3.    Stretnutie s miestnym kňazom (odovzdanie potvrdenia o absolvovaní kurzu, príprava na sobášny obrad, sv. zmierenia, dohodnutie ďalších detailov).

 

Môžeme kurz absolvovať, aj keď ešte nemáme určený termín sobáša?

Samozrejme, priam sa to odporúča. Kurz môže byť vhodnou príležitosťou pozrieť sa nezáväzne a pravdivo na svoj vzťah, na život v manželstve a rodine s dostatočným odstupom od tlaku predsobášneho zhonu.

 

Je možné absolvovať kurz i tesne pred sobášom?

Určite je výhodou, ak je možné kurz absolvovať spokojným tempom v dostatočnom predstihu pred sobášom. Ak však už neexistuje iná možnosť, nie je to určite prekážkou. Je treba sa však vopred dohodnúť s miestnym kňazom.

 

Môžu sa kurzu zúčastniť i jednotlivci?

Kurzy sú určené iba pre páry, čo sa odráža i v programe kurzu. Nie je teda možné absolvovať iba jednotlivcom.

 

Čo ak sa kurzu bude môcť zúčastniť iba jeden z nás?

V prípade, že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť obaja (z dôvodu choroby, služobnej cesty, atď.), poprosíme vás, aby ste si našli iný kurz, ktorý budete môcť znova absolvovať ako pár. Charakter kurzu totiž vyžaduje, aby boli na ňom prítomní obaja partneri.

 

Čo ak nemôžeme absolvovať celý kurz?

Podmienkou získania Potvrdenia o absolvovaní kurzu je absolvovať celý kurz. Rada KBS pre rodinu týmto potvrdením miestnemu kňazovi dokladuje a zároveň sa i zaväzuje, že ste absolvovali všetky témy kurzu. Preto ak by Vám nevyhovoval termín, deň alebo čas stretnutí, skúste si vybrať z iných foriem alebo termínov kurzov. Ak by sa však počas kurzu neočakávane stalo, že sa niektorého stretnutia nebudete môcť zúčastniť, oznámte to čím skôr tímu, ktorý bude viesť kurz, aby ste sa dohodli na náhrade.

 

Môžeme sa kurzu zúčastniť aj keď sa budeme sobášiť civilne?

Ak ste ochotní akceptovať formu katolíckej prípravy a s tým súvisiaci spôsob vedenia tém, samozrejme áno. Príprava na manželstvo je dôležitou pre všetkých. Dôležitý je len postoj akceptácie: vedieť správne formulovať svoj názor a vedieť prijať aj názory iných. Čas diskusie môže byť tak vzájomným obohatením.

 

Môžeme sa kurzu zúčastniť aj ako manželia?

Kurzy prípravy na manželstvo sú určené len pre tých, ktorí ešte nie sú zosobášení, resp. pre tých, ktorí sú zosobášení civilne. Ak ste sa však zosobášili a nestihli ste absolvovať kurz, vyberte si zo širokej ponuky pre manželov, ktorej prehľad uvádzame v časti PROGRAMY PRE MANŽELOV.

 

Sú v ponuke i kurzy v iných jazykoch?

Kurzy prípravy na manželstvo zatiaľ nepokrývajú túto skupinu. Z našej strany by to vyžadovalo preklady metodických materiálov a vytvorenie jazykových tímov, ktoré by takéto kurzy organizovali. Momentálne však naše úsilie smeruje k vytvoreniu širšej ponuky kurzov. Určite však zahraničný účastník nie je prekážkou. Ak aspoň jeden z partnerov ovláda slovenčinu a je schopný partnerovi počas kurzu i tlmočiť, určite bude takýto účastník obohatením pre skupinu. V poznámke prihlášky však, prosím, opíšte špecifickosť Vašej situácie, aby sme o tom mohli informovať tím, ktorý bude viesť kurz.

 

Môžeme sa na kurz prihlásiť ako náhradníci? Kedy nám našu účasť potvrdíte?

Kurzy prípravy na manželstvo sú kapacitne obmedzené, jednak z priestorových dôvodov, jednak z praktických. Čím je skupina väčšia, tým viac sa sťažuje možnosť osobného prístupu, priestor pre diskusiu a osobnejší kontakt medzi účastníkmi. Môže sa však stať, že niektorý pár sa kurzu nebude môcť zúčastniť. V takomto prípade by sme radi ponúkli voľné miesto náhradníkom. Preto ak máte záujem, vyplňte prihlášku v konkrétnej diecéze, kde sa Vám pri ponuke kurzov objaví možnosť prihlásiť sa ako náhradníci a my Vás zaradíme do čakárne. V prípade, že sa miesto uvoľní,  budeme Vás kontaktovať podľa poradia. Účastníci sa môžu odhlásiť priebežne, prípadne dva týždne pred kurzom, keď od nich žiadame potvrdenie účasti, ale i deň pred kurzom (napr. z dôvodu choroby). Táto ponuka preto vyžaduje viac trpezlivosti a flexibility z Vašej strany.

 

Môžeme byť prihlásení na dva kurzy súčasne?

Ak Vám vyhovuje viac kurz, ktorý je už naplnený, no chcete si rezervovať miesto na inom kurze, je možné byť prihlásení súčasne na dvoch kurzoch. Pre registráciu už nie je potrebné vypĺňať prihlášku znova, stačí ak nás informujete e-mailom. My Vás zaregistrujeme a podľa okolností i budeme kontaktovať.

 

Je možné urobiť presun na iný kurz?

Ak je na Vami požadovanom kurze ešte voľné miesto (to zistíte v prihláške), presun je možné uskutočniť. Informujte nás, prosím, mailom a my presun zrealizujeme.

 

Sú v ponuke i iné kurzy ako tie, ktoré sú na stránke?

Na stránke sú zverejnené aktuálne kurzy, ktoré vždy dopĺňame o nové termíny. Nové kurzy zverejňujeme hneď ako k nim máme všetky potrebné informácie. Ponuka kurzov vždy závisí od konkrétnych možností jednotlivých tímov.

 

Je možné absolvovať kurz v inej diecéze?

Miesto kurzu nie je viazané na miesto sobáša. Vzhľadom na vysokú mobilitu mnohých mladých je možné absolvovať kurz v ktorejkoľvek diecéze. Ak vám to však možnosti dovoľujú, určite je lepšie, ak absolvujete kurz čo najbližšie miesta, kde sa budete v budúcnosti zdržiavať. Výhodou je, že spoznáte ľudí z blízkeho okolia, ktorí budú prežívať tie isté radosti a starosti a vy budete môcť udržiavať s nimi osobný kontakt i po skončení kurzov. Niektoré tímy však z personálnych dôvodov obmedzujú kurzy len pre snúbencov z vlastnej diecézy, resp. určených dekanátov. V takomto prípade účasť pre snúbencov z iných diecéz alebo dekanátov nie je možná.

 

Sú rímsko-katolícke a gréckokatolícke kurzy niečím odlišné?

Témy kurzov sú identické, rozdiel je jedine v tom, že v programe je na rímsko-katolíckych kurzoch ponuka sv. omše a na gréckokatolíckych ponuka sv. liturgie. Je teda možné vybrať si kurz i v diecéze iného obradu.

 

Je na víkendovom kurze zabezpečená strava a ubytovanie, alebo si ich zabezpečujú účastníci sami?

Pri každom kurze je zabezpečené minimálne občerstvenie. Tí ktorí si hradia kurz s ubytovaním a stravou, ich majú zabezpečené. Sú však aj kurzy pri ktorých ubytovanie neponúkame. V tom prípade si ho účastníci zabezpečujú sami.

 

Čo všetko zahŕňa poplatok za víkendový kurz?

Priemerný poplatok víkendového kurzu s ubytovaním a stravou je 50€/osobu. Ten sa môže meniť v závislosti od cien ubytovacích a stravovacích zariadení. Poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie a stravu účastníkov a ďalšie náklady (zabezpečenie lektorov, ubytovanie, cestovné a strava pre nich, zabezpečenie materiálov, techniky a prenájom priestorov). Ceny je vždy zverejnená pri každom kurze.

 

Je možné zaregistrovať sa na víkendový kurz aj bez požiadavky ubytovania? I.

V ponuke našich kurzov sú niektoré víkendové kurzy, kde je možnosť výberu (s ubytovaním, bez ubytovania). Niektoré víkendové kurzy ponúkame z dôvodu nerentability iba vo forme bez ubytovania, alebo vo forme s ubytovaním.

 

Je možné zaregistrovať sa na víkendový kurz aj bez požiadavky ubytovania? II.

Víkendové kurzy s ponukou ubytovania by si mali zachovať svoj charakter. Jeden predĺžený víkend, ktorý nie je prerušovaný odchodom do iného prostredia má svoj zmysel: človek ostáva v kontakte s ďalšími účastníkmi i lektormi. Tento čas môže využiť na rozhovory a vznik nových priateľstiev, ktoré sa môžu stať užitočnými najmä v začiatkoch manželstva. Okrem toho by ste mohli prísť o neformálne časti programu. Ak je problémom sociálna situácia a vo Vašom okolí nie je možné absolvovať inú formu kurzu (napr. večernú, kde je príspevok dobrovoľný), môžeme Vám udeliť výnimku. Výšku poplatku Vám oznámime dodatočne.

 

Ako budeme počas kurzu ubytovaní?

Vzhľadom na kapacitné priestory a na princípy, na ktorých fungujeme, zabezpečujeme ubytovanie osobitne pre mužov a osobitne pre ženy vo viac-posteľových izbách (závisí od typu ubytovacieho zariadenia). Tento čas môžete využiť ako dobrú príležitosť pre nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev, ktoré neskôr určite oceníte.

 

Je nutné si kvôli víkendovému kurzu vziať v piatok dovolenku?

Niektoré víkendové kurzy začínajú v piatok ráno a končia v nedeľu obedom. Keďže pre vydanie Potvrdenia o absolvovaní kurzu je potrebné absolvovať kurz celý, je treba si zabezpečiť voľno na celý čas kurzu. V prípade, že je to pre Vás nereálne, skúste si vybrať inú - pre Vás vyhovujúcu formu. Kombinácia dvoch kurzov by mohla byť rušivá pre skupinu, ktorá má už kus cesty a spoznávania za sebou.

 

Je určený čas pre denné kurzy?

Presný čas si určí osobitne každý tím. Ak je už známy, nájdete ho pri konkrétnom kurze. Určite Vám ho však zašleme pred začatím kurzu. Denné kurzy trvajú približne v čase od 8.30 najneskôr do 17.00.

 

Kedy zvyknú bývať večerné stretnutia?

Čas večerných stretnutí si určuje osobitne každý tím. Ak je už známy, nájdete ho pri konkrétnom kurze. Spravidla sú stretnutia vo večerných hodinách po pracovnej dobe, najskôr o 17.00 a najneskôr o 20.00. Presný čas Vám však oznámime aj e-mailom pred začatím kurzu. Ak by stanovený čas nevyhovoval väčšine skupiny, je ho možné po dohode s tímom zmeniť na 1. stretnutí.

 

Je prihlásenie na kurz záväzné? Môžeme sa z kurzu i odhlásiť?

Prihlásenie na kurz vyjadruje to, že sa kurzu chcete aj zúčastniť . Preto Vás chceme poprosiť, aby ste nám svoju prípadnú neúčasť včas oznámili. Pred každým kurzom žiadame prihlásených účastníkov o potvrdenie účasti. Keďže je o kurzy veľký záujem, chceli by sme Vás poprosiť o zodpovedný prístup; tzn. ak sa kurzu nemôžete zúčastniť, dajte nám to čím skôr vedieť, aby sme mohli miesto ponúknuť ďalším. Takisto ak zistíte tesne pred začiatkom, že sa kurzu z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť, oznámte nám to, prosíme, hneď.

 

V akom časovom predstihu je potrebné poslať prihlášku?

Prihlášku je možné zasielať, pokiaľ je kurz ešte v ponuke a teda i miesto na ňom. Keďže je o kurzy veľký záujem, odporúčame Vám prihlásiť sa čím skôr. Ak by už na kurze miesto nebolo, môžete sa prihlásiť ako náhradníci. Zároveň upozorňujeme, že o kurzy je veľký záujem, môže sa teda stať, že odporúčanie absolvovať kurz skôr nebudeme schopní zrealizovať.

 

Je potrebné najprv kontaktovať kňaza?

Termín sobáša súvisí určite i s časovým harmonogramom farnosti. Odporúčame Vám preto, aby ste čím skôr (najneskôr však 3 mesiace pred sobášom) navštívili kňaza farnosti, v ktorej sa budete sobášiť a informovali ho o tom, že by ste radi absolvovali prípravu formou kurzu ponúkaného Radou KBS pre rodinu.

 

Čo ak som nedostal potvrdenie o akceptácii prihlášky?

Ak ste do 7 dní od prihlásenia nedostali potvrdzujúci e-mail/SMS o akceptácii prihlášky, určite nás kontaktujte.

 

Kedy dostaneme podrobné informácie?

Podmienkou zaslania e-mailu s podrobnými informáciami o kurze je akceptácia Vašej registrácie. Infomail zasielame spravidla dva týždne pred začatím kurzu všetkým účastníkom, ktorým bol zaslaný potvrdzujúci e-mail. Náhradníkom zasielame informácie len v prípade, že sa na kurze uvoľní miesto. Tých nezaradzujeme automaticky do ďalšieho kurzu.

 

Čo potrebujeme vziať so sebou na kurz?

Nateraz určite partnera/partnerku. :) Ostatné Vám oznámime v infomaili.

 

Aký je program kurzov?

Program každého kurzu je zložený z 9 tematických blokov, ktoré trvajú 90 minút. Denný kurz je obohatený o obed a spoločné slávenie Eucharistie, víkendový i o raňajky a večere, :) voľný čas, spoločené rozhovory, doplnkový program (film, modlitba, diskusia), neformálne časti programu. V každom z kurzov môžete využiť čas i na osobné rozhovory s manželmi a odborníkmi, prípadne na vykonanie sv. zmierenia alebo rozhovor s kňazom.

Prebieha v rámci kurzu nejaké skúšanie, testy, alebo niečo podobné?

Nie, určite žiadne skúšanie ani testy nie sú obsahom prípravy. My ponúkame iba priestor pre vaše vzájomné sebaspoznanie napr. aj prostredníctvom aktivít v pároch. O ďalších podmienkach, ktoré je potrebné splniť pre uzavretie sobáša, sa informujte u kňaza, ktorý Vás bude sobášiť.

 

Môže kňaz neakceptovať potvrdenie o absolvovaní kurzu?

Kňazi všetkých diecéz však boli o tomto spôsobe prípravy informovaní miestnym biskupom. Podmienky pre prípravu na manželstvo vo farnosti však určuje miestny farár. Preto Vám odporúčame stretnúť sa s kňazom a predstaviť mu Vašu predstavu o príprave čo najskôr. Odporúčame priniesť si sebou vytlačené materiály z web-stránky (napr. témy kurzov, formy, atď.).