Kurzy na obnovu manželského vzťahu


Manželské stretnutia

Organizátor: Manželské stretnutia o. z.

Charakteristika: Hlavným poslaním letného kurzu je ozdravenie a upevnenie manželských vzťahov a hľadanie spoločnej cesty. Manželia na kurze absolvujú prednášky na 11 tém a po každej prednáške je práca v skupinke (3 alebo 4 manželské páry), kde sa riešia rôzne modelové situácie v praktickom spolužití manželov. Počas zamestnania rodičov na prednáške a v skupinke majú ich deti rekreačný program. Čas mimo prednášok a skupiniek sú deti s rodičmi. Letné duchovné cvičenia pre prehĺbenie manželskej lásky a vzťahu k Bohu.

Doba trvania: 7 dní; Letný kurz „Manželské stretnutia" sa organizujú počas letných prázdnin ako týždenné sústredenie oboch manželov a ak chcú, aj ich detí.

Kontakt: www.mstretnutia.sk

 

Víkendové Manželské Stretnutia I., II., III.

Organizátor: Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny

Charakteristika:  Program zameraný na posilnenie manželstva hlavne cez zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi manželmi. Program vedú manželia, ktorí sú ochotní deliť sa s inými o  skúsenosti a zápasy vo vlastnom manželstve.  Je vhodný aj ako prevencia zovšednenia vzťahu manželov, ale aj ako nový impulz pre manželov, ktorí prežívajú ťažkosti hlavne vo vzájomnej komunikácii. Program má dve časti. Na II. časť sa účasť odporúča hlavne tým, ktorí už absolvovali I. časť, nie je to však nevyhnutná podmienka. Na program je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa počas prednášok pre manželov postarajú animátori.

Doba trvania: program začína v piatok večer a končí nedeľným obedom; prebieha cca 4krát za rok

Kontakt: www.rodinkovo.sk

 

Originálne manželské rekolekcie

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Cieľom OMR je upevniť manželské puto, napomáhať lepšiemu a hlbšiemu vzájomnému porozumeniu muža a ženy a prehĺbiť sviatostný rozmer ich zväzku. Tento zámer sa spĺňa tým, že sa manželským párom navrhuje taká forma dialógu, ktorá na jednej strane umožňuje mužovi a žene hlbšie sa spoznať, a na druhej strane – v prípade konfliktu – umožňuje vyhnúť sa jeho prehĺbeniu a riešiť nedorozumenia medzi manželmi. Program OMR tvorí cyklus tém od spoznania seba cez posúdenie vzťahu muža a ženy, vzťahu k Bohu, až po úvahy o otvorení sa manželského páru potrebám iných ľudí.

Doba trvania: víkendový program s ubytovaním sa uskutočňuje so začiatkom v piatok o 18,00, končiac v nedeľu popoludní.

Kontakt: www.hkrsr.sk

 

Manželský návrat MN-RETORNO

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Cieľom stretnutia je uplatnenie Božieho Slova v živote manželov a rodiny. Hlbšia spolupráca manželov so Svätým Písmom - Bibliou. Zameraný  je na oživenie a prehĺbenie manželskej lásky s dôrazom na Sväté Písmo a jeho uplatňovanie v každodennom manželskom a rodinnom živote. Je prirodzeným pokračovaním „nadstavbou"  programu Originálnych manželských rekolekcií, ale nie podmienkou. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku  program vedie pod názvom: Manželský návrat MN- RETORNO, schválené KBS. 

Doba trvania: víkendový program s ubytovaním sa uskutočňuje so začiatkom v piatok o 18,00, končiac v nedeľu popoludní.

Kontakt: www.hkrsr.sk

 

Kána pre manželov

Organizátor:  Komunita Chemin Neuf

Charakteristika: Na stretnutí sa snažíme o vytvorenie priestoru, aby Boh mohol dať manželom "nové víno", nový elán, novú nádej, a tak oživil a prehĺbil úprimnosť ich dialógu a osobnej viery. Okrem duchovnej náuky majú manželia veľa času na rozhovory, na osobnú modlitbu a modlitbu v páre.

Doba trvania: 7 dní; Stretnutie Kána sa realizuje ako týždenný pobyt oboch manželov a ak chcú, aj ich detí.

Kontakt: www.kanapremanzelov.sk

 

Oáza rodín

Organizátor: Hnutie Svetlo – Život

Charakteristika: Letné duchovné cvičenia pre prehĺbenie manželskej lásky a vzťahu k Bohu

Doba trvania: 16 dní; Oáza sa uskutočňuje ako letný 16 dňový pobyt.

Kontakt: www.hsz.sk

 

Manželské večery

Organizátor: Spoločenstvo Maranatha

Charakteristika: Kurz manželské večery je dobrou príležitosťou na posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu. Pomáha získať a osvojiť si dôležité skutočnosti, aby manželia mohli prežívať plnohodnotný vzťah. Stretnutia sú v príjemnom prostredí pri sviečke vo dvojici. Počas prednášky i po nej majú manželia možnosť rozprávať sa o téme večera. Súkromie každého páru je rešpektované, skupinová diskusia nie je súčasťou večerov. Zavŕšením manželských večerov je obnova manželských sľubov.

Doba trvania: 7 stretnutí je rozdelených do 7 večerov v rozsahu 7 týždňov.

Kontaktwww.manzelskevecery.sk

 

Manželstvo Misia Možná I., II., III.

Organizátor: Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny; Centrum pre rodinu Sigord

Charakteristika:  Program je zameraný na posilnenie manželstva hlavne cez prehĺbenie vzťahu manželov s Bohom. Účastníci majú možnosť cez autentické svedectvá spoločenstva manželov z farnosti Dolný Kubín počúvať o tom, ako je Boh živo prítomný v manželstvách, ktoré mu na to dajú priestor v bežnej každodennosti rodinného života. Je vhodný ako prevencia oslabenia vzťahov v rodine, ale aj ako nový impulz pre manželov, ktorí prežívajú ťažkosti v rôznych oblastiach manželského života.  Program má tri časti. Druhá víkendovka je určená IBA pre tých, ktorí absolvovali  I. časť a je zvlášť vhodná aj pre manželov, ktorí prežívajú ťažkosti v intímnej oblasti. Tretia víkendovka – pre tých, ktorí absolvovali I. a II. – je zameraná na tému výchova detí.

Na tento program vo všeobecnosti nie je možné prísť s deťmi, takže je potrebné zabezpečiť si na daný víkend starostlivosť o ne doma vo vlastnej réžii. Sú však aj vybrané termíny, na ktoré je možné prísť s deťmi, o ktoré sa počas prednášok postarajú animátori.

Doba trvania: program začína v piatok večer a končí nedeľným obedom; prebieha cca 3-krát za rok

Kontakt: www.rodinkovo.sk; wwww.centrumsigord.sk

 

Program pre manželov v ťažkostiach

Organizátor: Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny

Charakteristika: Tento program je určený najmä pre manželov, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím svojho vzťahu, ale tiež tých, ktorí túžia svoj vzájomný vzťah prehĺbiť a objaviť väčšiu jednotu medzi sebou.

Doba trvania: 5 dní, prebieha 1x v roku (väčšinou v apríli)

Kontakt: www.rodinkovo.sk