Košická arcidiecéza

Kurzy v Košickej arcidiecéze

Víkendové kurzy v Brehove a v Bardejovských kúpeľoch

Forma: víkendové kurzy s ubytovaním

Ubytovanie je možné v dvojposteľových izbách, oddelene pre mužov a ženy. Ak máte záujem o ubytovanie s niekým, koho poznáte, môžete uviesť jeho meno v poznámke prihlášky. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o jeho absolvovaní. Podrobné informácie zasielame dva týždne pred začiatkom kurzu.

Kurzy sú určené len pre snúbencov, ktorí uzatvoria manželstvo v Košickej arcidiecéze. Snúbencom z iných diecéz bude ponúknuté miesto len v prípade nenaplnenej kapacity snúbencami z Košickej arcidiecézy.

 

Termíny kurzov

Bardejovské Kúpele, 21. – 23. 9. 2018

Bardejovské Kúpele, 26. – 28. 10. 2018

 

Ďalšie informácie a prihlásenie na rodina.rimkat.sk

Prípadné otázky smerujte na rodina@abuke.sk