Ružomberok

Víkendové kurzy v Ružomberku

Všeobecné informácie o víkendových kurzoch

Miesto: Univerzitné Pastoračné Centrum, Ružomberok - Katolícka univerzita

Forma: víkendový kurz bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od piatku obeda do nedele obeda. Podrobný program a ďalšie informácie Vám zašleme pred začiatkom kurzu. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Minimálny počet pre otvorenie kurzu je 6 párov.

Snúbencom uzatvárajúcim manželstvo na území Spišskej diecézy platí certifikát dva roky.

Príspevok za kurz

Príspevok na kurz je 70€ na osobu. V príspevku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály k prednáškam, kancelárske potreby, 2x obed, 1x večera a malé občerstvenie pre účastníkov (minerálka, káva + čaj + niečo sladké).

V prípade žeby sa niekto nemohol zúčastniť kurzu z finančných dôvodov, neváhajte nás kontaktovať.

Služba lektorov pre vás je dobrovoľníckou službou bez finančného ohodnotenia.

V tomto kurze ubytovanie neponúkame. Príspevok je potrebné uhradiť vopred. Podrobné informácie Vám zašleme 4 týždne pred kurzom.

Kontakt pre kurzy v Ružomberku: marhoferi@gmail.com

 

Uprednostnení budú snúbenci, z ktorých aspoň jeden má trvalé bydlisko na území Spišskej diecézy.

Termíny kurzov v roku 2024

8. - 10. marec 2024- Prihláška -  ako náhradníci

5. - 7. apríl 2024- Prihláška 

3. - 5. máj 2024- Prihláška