Bratislava

Víkendové kurzy v Bratislave

Organizuje Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy                                    

Miesto: Pastoračné centrum pri Kostole Svätej Rodiny, Bratislava (Nám. Jána Pavla II.)

Forma: víkendový kurz bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od piatku popoludnia do nedele popoludnia. Program v piatok začína o 16.00 a končí o 20.45. V sobotu začína o 8.45, končí o 18.00 (s prestávkou na obed). V nedeľu trvá od 8.30 do 17.00 (súčasťou je aj nedeľná svätá omša a prestávka na obed). Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o jeho absolvovaní. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame týždeň pred začiatkom kurzu.

Kapacita: max 25 párov

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. Z príspevkov sa uhradí prenájom priestorov, materiály, náklady na lektorov. 

Termíny kurzu:

6. - 8. september 2024 - prezenčný kurz - PRIHLÁŠKA - ako náhradníci

25. - 27.október 2024 - prezenčný kurz -  PRIHLÁŠKA

8. - 10.novomber 2024 - prezenčný kurz - PRIHLÁŠKA

Pre prípadné ďalšie doplňujúce informácie kontaktujte organizátora na adrese info@rodinaba.sk.
 
 

Víkendové kurzy v UPeCe                           

Organizátor: Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza

Miesto: Univerzitné pastoračné centrum (Veľká sála), Staré Grunty 36, Bratislava (vstup do Vysokoškolského internátu Ľ. Štúra)

Forma: víkendový kurz bez ubytovania, obed vo vlastnej réžii

Určené pre: bez špecifikácie

Kapacita: cca 100 snúbeneckých párov

Priebeh kurzu: Kurzy prebiehajú v sobotu celý deň a v nedeľu poobede. Program začína o 8.30 hod. a končí o 18.00 hod (s prestávkou na obed). V nedeľu trvá od 14. hod do 18.00 hod.Všetky časy sú orientačné. Zmena programu vyhradená. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o jeho absolvovaní.

Príspevok na kurz: 25 eur na osobu. Uhrádza sa v hotovosti na mieste. V príspevku sú zahrnuté materiály, náklady na organizáciu, prenájom miestnosti a techniky. Príspevok sa uhrádza v hotovosti na mieste. V priestoroch UPeCe sa nachádza Libreso, kde si môžete zakúpiť drobné občerstvenie

Termíny kurzu:

25. - 26. máj 2024 - prezenčný kurz - PRIHLÁŠKA 

Kontakt:  upc@upc.uniba.sk0905 406 679 (volať po 13:00)

 

Denné kurzy v Bratislave

Dekanát Bratislava - Stred

Miesto: Prípravy organizujú farnosti Dekanátu Bratislava - Stred. Konajú sa vo farnosti, ktorá v daný mesiac prípravu vedie. Presné miesto bude prihláseným snúbencom oznámené.

Forma: Pozostávajú z troch stretnutí - vždy v sobotu v uvedených termínoch (s nutnosťou registrácie). Začiatok je o cca 8.00 h, koniec cca o 13.00 h, (tieto údaje sú orientačné, presné údaje prídu prihláseným mailom približne 1 týždeň pred začiatkom kurzu) . Na každom stretnutí sa preberú tri témy. Na konci kurzu účastníci dostanú potvrdenie o jeho absolvovaní.

Kapacita: uvedená v prihlasovacom formulári.

september: 14., 21., 28.  Prihláška

október: 12., 19., 26. Prihláška

Pre ďalšie informácie ohľadom tohto kurzu kontaktujte info@rodinaba.sk.

 

Celodenné kurzy v Bratislave

Saleziáni na Mamateyovej

Miesto: Farnosť bl. Titusa Zemana - Saleziáni, Mamateyova 4, Bratislava-Petržalka

Forma:  celodenný kurz. Kurz prebieha v tri nasledujúce soboty. Program trvá od 8.45 do 17.00 hod (s prestávkou na obed) a prebieha v našej Garsónke (čajovňa). Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu. 

Kapacita max. 15 párov

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný. 

Termín: 6. 4., 20. 4., 27. 4. 2024 - PRIHLÁŠKA

Ohľadom tohto kurzu kontaktujte info@rodinaba.sk 

 

 

Večerné kurzy v Bratislave

 

Farnosť Bratislava - Dúbravka

Miesto: Spoločenská miestnosť v Kostole Ducha Svätého, Bratislava Dúbravka

Forma: Večerné kurzy. Kurzy prebiehajú 5 po sebe nasledujúcich stried vždy od 18.00 do 21.00. Kapacita: max. 8. párov.

Termín kurzu:  21. február - 20. marec 2024 Info a prihlásenie

 

Centrum pre rodinu na Karloveskej

Miesto: Centrum pre rodinu, Karloveská 32, Bratislava

Forma: 5 po sebe nasledujúcich pondelkov, od 18.00 do 21.00,  posun dohodou možný;

Kapacita: 8 párov

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný.   

Termín:  8. apríl - 6. máj 2024  Prihláška  - kapacita naplnená, ako náhradníci

 

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy a Farnosť Svätej rodiny v Bratislave - Petržalke

Miesto: Pastoračná Centrum pri Kostole sv. Rodiny e rodiny, Bratislava (Nám. Jána Pavla II.)

 

Forma: 9 po sebe nasledujúcich pondelkov, od 19.00 do 21.30,  posun dohodou možný;

Kapacita: 7 párov

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný.   

Termín: zatiaľ nie sú otvorené termíny Prihláška