Kontakt

Upozorňujeme Vás, že od 17.6. do 28.6. bude e-mailová služba a služba odpovedí na prihlášky nedostupná. Na všetky prihlášky a e-maily Vám odpovieme po tomto termíne. Ďakujeme za porozumenie.

Web: www.domanzelstva.sk 

E-mail: domanzelstva@domanzelstva.skPrv než nám napíšete e-mail si, prosím, prečítajte najčastejšie kladené otázky, možno nájdete svoju odpoveď i tam. Ak nie, spokojne nás kontaktujte. V e-maili nezabudnite uviesť odkiaľ ste, prípadne kde chcete kurz absolvovať. 

Pre kurzy v Nimnici kontaktujte e-mail: misionari@stonline.sk;  telefón: 0918 064 029